Lån uten sikkerhet vs andre låneformer

Lån uten sikkerhet er en vanlig låneform ved forbrukslån, enten de gis av banker, finansinstutisjoner eller butikker. Hva er et lån uten sikkerhet, og hvordan skiller et slikt lån seg fra andre lån?

Sammenfatning av lån i henhold til sikkerhet.

Lån uten sikkerhet

Som det fremgår av navnet, krever lån uten sikkerhet ingen utstedelse av sikkerhet; lånet innvilges ut fra en vurdering av søkerens betalingsevne. Det går bedre å søke lån uten sikkerhet, ettersom godkjenningsprosessen er enklere. Det er ikke nødvendig med utstedelse og vurdering av sikkerhet; lånet kan innvilges i løpet av noen minutter, utelukkende basert på kundens betalingsevne.
Et lån uten sikkerhet er imidlertid betydelig dyrere enn et lån med sikkerhet, ettersom risikoen for långiveren er større. For å oppsummere: Lån uten sikkerhet er tilgjengelig for flere, og man kan søke raskt og enkelt. Dette har imidlertid sin pris.

Kausjonslån

Kausjonslån ligner på lån uten sikkerhet i den forstand at det ikke utstedes noen sikkerhet for lånet. Istedenfor sikkerhet har lånet en kausjonist/medsøker i tillegg til lånesøknaden. Et kausjonslån kan innvilges raskt. Søknadsprosessen er enkel, ettersom det er mindre byråkratisk å utstede sikkerhet. Denne typen lån er gunstigere enn et lån helt uten sikkerhet, ettersom risikoen for långiveren er mindre.
Oppsummering: et kausjonslån er lett og raskt å søke, og det er gunstigere enn et lån uten sikkerhet – men du trenger naturligvis en kausjonist.

Lån med sikkerhet

For lån med sikkerhet utstedes det – som navnet sier – en sikkerhet. Dette kan f.eks. være en bolig, investeringsaktiva, en fast skogeiendom eller et vanlig alternativ ved bilkjøp: bilen som skal kjøpes.
Lån med sikkerhet er den typen lån som det tar lengst tid å innvilge og er mest byråkratisk, ettersom utstedelsen av sikkerhet generelt innebærer at kontrollen eller forvaltningen av sikkerheten skal overføres til långiveren. Før sikkerheten kan utstedes, må den også vurderes: Man fastslår pengeverdien og likviditeten (hvor enkelt sikkerheten kan selges ved behov). Som kompensasjon for byråkratiet og tregheten får man et gunstigere lån.
Lån med sikkerhet er den gunstigste låneformen, men krever naturligvis at man utsteder sikkerhet.

Lån uten sikkerhet eller med sikkerhet? Det vises på lånerenten.

Refinansiering av lån

Refinansiering av lån er en smart måte å fornye lån samt spare penger, tid og besvær på.

Det lønner seg å refinansiere lån.

Refinansiering av lån gir generelt en klar økonomisk nytte i form av lavere rente og mindre kostnader. Et refinansiert større lånebeløp er mer konkurransedyktig enn et mindre beløp, og gir derfor generelt lavere rente. I praksis kan man si at et større lån gir «mengderabatt». De gamle lånene konkurranseutsettes altså som en stor samlesum.

Foruten lavere rente tjener du også på at låneomkostningene minsker, ettersom du har færre lån. I tillegg sparer du tid og besvær samt slipper nerver, ettersom det blir færre skjemaer og tilbakebetalingene går til ett sted.

Samling av lån ger lägre räntekostnader.

Hvordan refinansierer jeg lån?

For å refinansiere lån begynner du med å søke et nytt lån som tilsvarer totalsummen av de gamle lånene. På dette stadiet bør du kontrollere at det nye lånet virkelig er mer konkurransedyktig enn de gamle lånene. Refinansieringen av lånene sluttføres ved at du tilbakebetaler alle de gamle lånene ved hjelp av det nye store lånet.

Førtidig tilbakebetaling av lån er en lovfestet rettighet, så slik sett er det alltid mulig å refinansiere lån. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være at låntakeren blir tvunget til å betale en erstatning for førtidig tilbakebetaling av lånet. Denne erstatningen kan ikke overstige rentebeløpet som skulle vært betalt dersom lånet ikke hadde blitt førtidig tilbakebetalt.
Førtidig tilbakebetaling av lån medfører altså ingen ekstrakostnader. Refinansiering av lån lønner seg derfor generelt dersom du gjennom konkurranseutsetting får en gunstigere rente på det nye, større lånet.

Tilbakebetal ganske enkelt de gamle lånene, og ta opp et nytt og gunstigere lån isteden.

Mer informasjon om førtidig tilbakebetaling av lån.

Fem årsaker til å konkurranseutsette lån

Det lønner seg å konkurranseutsette lån. Her er fem årsaker til å konkurranseutsette lån:

1. Gunstigere nominell rente

Den kanskje mest åpenbare fordelen med konkurranseutsetting er at du kan få et lån med lavere nominell rente. Den nominelle renten er som oftest den viktigste faktoren ved konkurranseutsetting av lån, og gir også den største besparelsen ved store lån.

2. Gunstigere effektiv årsrente

Særlig ved kortsiktige lån medfører diverse administrative avgifter økte lånekostnader og øker på sett og vis den effektive årsrenten. Ved å konkurranseutsette lånet får du mindre administrative utgifter, og den effektive årsrenten blir gunstigere. Ved konkurranseutsetting bør du være oppmerksom på den effektive årsrenten.

Konkurranseutsetting av lån sparer penger.

3. Lånevilkår

Ved konkurranseutsetting av lån bør du også kontrollere lånevilkårene, da disse forskjellige alt etter långiver. Når det gjelder de enkleste kortsiktige lånene, dreier det seg mest om tilbakebetalingstid og lånebeløp, men ved mer kompliserte lån kan det være svært store forskjeller på lånevilkårene.

4. Spar tid og besvær

Dersom kunden lar en spesialist ta seg av konkurranseutsettingen, kan han spare både tid og besvær. Å selv konkurranseutsette lån flere steder oppleves ofte som så komplisert at det i praksis ikke blir gjort. Heldigvis kan konkurranseutsettingen utlokaliseres helt kostnadsfritt.

5. Konkurranseutsetting av lån er ikke bindende

En viktig faktor ved konkurranseutsetting av lån er at du normalt ikke binder deg til å akseptere noe lånetilbud. Du får fordelene ved konkurranseutsetting, men du kan velge å ta lånet eller la være – det er du selv som bestemmer.

Når du tar opp lån, skal du konkurranseutsette lånet..