Refinansiering av lån

Refinansiering av lån er en smart måte å fornye lån samt spare penger, tid og besvær på.

Det lønner seg å refinansiere lån.

Refinansiering av lån gir generelt en klar økonomisk nytte i form av lavere rente og mindre kostnader. Et refinansiert større lånebeløp er mer konkurransedyktig enn et mindre beløp, og gir derfor generelt lavere rente. I praksis kan man si at et større lån gir «mengderabatt». De gamle lånene konkurranseutsettes altså som en stor samlesum.

Foruten lavere rente tjener du også på at låneomkostningene minsker, ettersom du har færre lån. I tillegg sparer du tid og besvær samt slipper nerver, ettersom det blir færre skjemaer og tilbakebetalingene går til ett sted.

Samling av lån ger lägre räntekostnader.

Hvordan refinansierer jeg lån?

For å refinansiere lån begynner du med å søke et nytt lån som tilsvarer totalsummen av de gamle lånene. På dette stadiet bør du kontrollere at det nye lånet virkelig er mer konkurransedyktig enn de gamle lånene. Refinansieringen av lånene sluttføres ved at du tilbakebetaler alle de gamle lånene ved hjelp av det nye store lånet.

Førtidig tilbakebetaling av lån er en lovfestet rettighet, så slik sett er det alltid mulig å refinansiere lån. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være at låntakeren blir tvunget til å betale en erstatning for førtidig tilbakebetaling av lånet. Denne erstatningen kan ikke overstige rentebeløpet som skulle vært betalt dersom lånet ikke hadde blitt førtidig tilbakebetalt.
Førtidig tilbakebetaling av lån medfører altså ingen ekstrakostnader. Refinansiering av lån lønner seg derfor generelt dersom du gjennom konkurranseutsetting får en gunstigere rente på det nye, større lånet.

Tilbakebetal ganske enkelt de gamle lånene, og ta opp et nytt og gunstigere lån isteden.

Mer informasjon om førtidig tilbakebetaling av lån.