Lån uten sikkerhet vs andre låneformer

Lån uten sikkerhet er en vanlig låneform ved forbrukslån, enten de gis av banker, finansinstutisjoner eller butikker. Hva er et lån uten sikkerhet, og hvordan skiller et slikt lån seg fra andre lån?

Sammenfatning av lån i henhold til sikkerhet.

Lån uten sikkerhet

Som det fremgår av navnet, krever lån uten sikkerhet ingen utstedelse av sikkerhet; lånet innvilges ut fra en vurdering av søkerens betalingsevne. Det går bedre å søke lån uten sikkerhet, ettersom godkjenningsprosessen er enklere. Det er ikke nødvendig med utstedelse og vurdering av sikkerhet; lånet kan innvilges i løpet av noen minutter, utelukkende basert på kundens betalingsevne.
Et lån uten sikkerhet er imidlertid betydelig dyrere enn et lån med sikkerhet, ettersom risikoen for långiveren er større. For å oppsummere: Lån uten sikkerhet er tilgjengelig for flere, og man kan søke gratis og praktisk. Dette har imidlertid sin pris.

Kausjonslån

Kausjonslån ligner på lån uten sikkerhet i den forstand at det ikke utstedes noen sikkerhet for lånet. Istedenfor sikkerhet har lånet en kausjonist/medsøker i tillegg til lånesøknaden. Et kausjonslån kan innvilges raskt. Søknadsprosessen er enkel, ettersom det er mindre byråkratisk å utstede sikkerhet. Denne typen lån er gunstigere enn et lån helt uten sikkerhet, ettersom risikoen for långiveren er mindre.
Oppsummering: et kausjonslån er lett å søke, og det er gunstigere enn et lån uten sikkerhet – men du trenger naturligvis en kausjonist.

Lån med sikkerhet

For lån med sikkerhet utstedes det – som navnet sier – en sikkerhet. Dette kan f.eks. være en bolig, investeringsaktiva, en fast skogeiendom eller et vanlig alternativ ved bilkjøp: bilen som skal kjøpes.
Lån med sikkerhet er den typen lån som det tar lengst tid å innvilge og er mest byråkratisk, ettersom utstedelsen av sikkerhet generelt innebærer at kontrollen eller forvaltningen av sikkerheten skal overføres til långiveren. Før sikkerheten kan utstedes, må den også vurderes: Man fastslår pengeverdien og likviditeten (hvor enkelt sikkerheten kan selges ved behov). Som kompensasjon for byråkratiet og tregheten får man et gunstigere lån.
Lån med sikkerhet er den gunstigste låneformen, men krever naturligvis at man utsteder sikkerhet.

Lån uten sikkerhet eller med sikkerhet? Det vises på lånerenten.