Fem årsaker til å konkurranseutsette lån

Det lønner seg å konkurranseutsette lån. Her er fem årsaker til å konkurranseutsette lån:

1. Gunstigere nominell rente

Den kanskje mest åpenbare fordelen med konkurranseutsetting er at du kan få et lån med lavere nominell rente. Den nominelle renten er som oftest den viktigste faktoren ved konkurranseutsetting av lån, og gir også den største besparelsen ved store lån.

2. Gunstigere effektiv årsrente

Særlig ved kortsiktige lån medfører diverse administrative avgifter økte lånekostnader og øker på sett og vis den effektive årsrenten. Ved å konkurranseutsette lånet får du mindre administrative utgifter, og den effektive årsrenten blir gunstigere. Ved konkurranseutsetting bør du være oppmerksom på den effektive årsrenten.

Konkurranseutsetting av lån sparer penger.

3. Lånevilkår

Ved konkurranseutsetting av lån bør du også kontrollere lånevilkårene, da disse forskjellige alt etter långiver. Når det gjelder de enkleste kortsiktige lånene, dreier det seg mest om tilbakebetalingstid og lånebeløp, men ved mer kompliserte lån kan det være svært store forskjeller på lånevilkårene.

4. Spar tid og besvær

Dersom kunden lar en spesialist ta seg av konkurranseutsettingen, kan han spare både tid og besvær. Å selv konkurranseutsette lån flere steder oppleves ofte som så komplisert at det i praksis ikke blir gjort. Heldigvis kan konkurranseutsettingen utlokaliseres helt kostnadsfritt.

5. Konkurranseutsetting av lån er ikke bindende

En viktig faktor ved konkurranseutsetting av lån er at du normalt ikke binder deg til å akseptere noe lånetilbud. Du får fordelene ved konkurranseutsetting, men du kan velge å ta lånet eller la være – det er du selv som bestemmer. Sammenlign lån for å finne det billigste lånet.

Når du tar opp lån, skal du konkurranseutsette lånet..